REGULAMIN

Pola namiotowego CHOROŚ-KAJAKI

 1. Teren pola namiotowego jest terenem prywatnym. Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje obsługa. Ze względu na ograniczone miejsce, na terenie pola mogą być tylko rozkładane namioty. Ustawienie przyczepy kempingowej lub kampera możliwe jest wyłącznie w granicach miejsc parkingowych dla samochodów.
 3. Doba „namiotowa” trwa do godziny 16:00 dnia następnego.
 4. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować należność za cały okres pobytu.
 5. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego/campingowego każdorazowo prosimy zgłaszać właścicielom.
 6. Po godzinie 22:00 na terenie pola namiotowego mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00–6:00
 8. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywając dbamy o spokój własny, innych oraz otaczającej przyrody. W szczególności na polu namiotowym obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki:
  • z głośników przenośnych,
  • komórkowych,
  • głośników samochodowych
 9. Osobom i grupom zorganizowanym, wobec których istnieje duże prawdopodobieństwo nieprzestrzegania regulaminu i naruszania zasad koegzystencji międzyludzkiej, pracownicy mają prawo odmówić zameldowania bez podania dodatkowych przyczyn. Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 10. Przypadki rażącego zakłócania ciszy nocnej oraz szczególne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu gości prosimy zgłaszać pod numerem: 881 724 406 lub 112
 11. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
  • rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym
  • używania i posługiwania się bronią sportowa oraz pneumatyczną – wiatrówką
  • ze względu na brak nadzoru ratownika oraz bardzo duże zamulenie dna, na przystani obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli
 12. Dzieci na terenie Pola Namiotowego znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na polu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Kierownictwo oraz pracownicy pola nie biorą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 13. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym tylko z ważną kartą szczepień. Psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu.
 14. Właściciele zwierząt przebywających na polu zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta.
 15. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 16. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.