Rzeka Prusina - zwałki

Prusina - prawy dopływ Wdy. Jej długość wynosi 27,5 km, a powierzchnia dorzecza 220 km2. Wypływa z jeziora Okonińskiego w pobliżu wsi Okoniny. Przepływa w całości przez Bory Tucholskie i częściowo przez Wdecki Park Krajobrazowy. Do Wdy uchodzi w miejscowości Tleń.

Rzeczka płynie w malowniczej dolinie o zalesionych i miejscami stromych zboczach. Niektóre odcinki Prusiny przypominają bystry górski potok. Od wsi Osieczna do ujścia w Tleniu na długości ok. 24 km wytyczony został szlak kajakowy. Jednak ze względu na wąskie koryto, płytkość, liczne przeszkody w postaci drzew czy kładek oraz sąsiedztwo bardziej przyjaznej kajakarzom rzeki Wdy, szlak ten jest mało uczęszczany przez turystów wodnych.

Rzeka Prusina - zwałki Rzeka objęta jest ochroną w ramach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rzeki Prusiny".

Cały szlak Prusiny z Osiecznej, rozłożony jest na 2 etapy:
     1 dzień: Osieczna - Śliwiczki - 12,5km
     2 dzień: Śliwiczki - Tleń - 12,5km

Dla osób rozpoczynających zabawę z kajakarstwem zwałkowym proponujemy spływ jednodniowy rzeką Prusiną z Śliwiczek do Tlenia. Jest to odcinek 12,5km, charakteryzujący się licznymi przeszkodami i odcinkami o charakterze górskim. Jednocześnie na całym odcinku rzeka jest bardzo płytka (przez to bezpieczna). Czas pokonania tego odcinka dla osób, które traktują kajakarstwo rekreacyjnie to ok. 6 godz. Mnogość przeszkód do pokonania oraz zmieniający się charakter rzeki daje dużo satysfakcj, gdy uda nam się pokonać ten odcinek bez wysiadania z kajaka.

Dokładny opis szlaku

25,0 Osieczna, most drogowy, rzeka szerokości 1,5 - 2 metry, uregulowana, płytka
24,3 most kolejowy
23,5 Małe Krówno, most
21,4 Duże Krówno, most, za nim niska kładka nad wąską bystrzyną, krótka przenoska lub spławienie kajaka pod spodem
20,2 Byłyczek, most; na obu brzegach las, za kolejnym mostem piękny odcinek z bobrowymi tamami
17,7 Łoboda, elektrownia, przenoska prawą stroną 50 m; dalej w korycie najwięcej na całym szlaku zwalonych drzew; bardzo uciążliwie ale malowniczo
13,5 długi przepust pod nasypem nie ukończonej drogi
12,5 Śliwiczki, most i elektrownia wodna; staw przed spiętrzeniem płytki, o mulistym dnie; teren przy elektrowni po obu stronach rzeki wzdłuż drogi ogrodzony; aby się przenieść, należy albo przerzucić kajaki na prawo od jazów ponad półtorametrowym ogrodzeniem, albo poszukać we wsi osoby, która dysponuje kluczem od bramy
10,9 Sarnia Góra, wysoki most, pod nim wysoki uskok
9,8 Laski, most
8,7 Zazdrość, most, obok kapliczka słupowa; spadek rzeki rośnie
5,5 Łążek, most drogowy
3,9 Szarłata, mostek; zaczyna się ostatni, całkiem górski jak na nizinną rzekę odcinek; duży spadek (3,5‰), bystrza, liczne głazy, ale dość płytko; na zwalonych drzewach czasem tworzą się uskoki
2,6 mostek przy leśniczówce Wygoda
0,0 Prusina uchodzi do Wdy, na ostatnim kilometrze tworząc leniwe rozlewisko; można zakończyć spływ przy zajeździe naprzeciwko ujścia.

Prusina - rzeka o zmiennych charakterze na której każdy znajdzie coś dla siebie.
Spływy kajakowe i wypożyczalnia kajaków Choroś Kajaki

ul. Czerska 4, 86-150 Tleń
tel. +48 787 418 403
tel. +48 880 204 582
email: