Brda uważana jest za najpiękniejszy szlak kajakowy w Polsce i Europie. Znaczna różnica wzniesień miedzy źródłem a ujściem do Wisły, sprawia że Brda posiada bystry nurt. Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda i liczne boczne szlaki od lat ściągają na nią wielu kajakarzy. Rzeka dostępna jest dla kajaków na długości 233 km, począwszy od Jeziora Dużego Pietrzykowskiego. Górny, bardzo malowniczy odcinek Brdy, jest dość uciążliwy ze względu na zarośnięty trzciną nurt. Przed ujściem do jeziora Szczytno,Brda - górny odcinek w liczącym ok. 300 lat bukowym lesie, stanowiącym rezerwat przyrody, mieści się kilkaset gniazd kormoranów i czapli. Atrakcją środkowego odcinka są przede wszystkim malownicze jeziora (m.in. Szczytno, Charzykowskie, Długie, Łąckie).

Minąwszy wieś Rytel, Brda płynie wśród sosnowych lasów Borów Tucholskich, stopniowo pogłębiającą się doliną, tworząc w okolicy Tucholi malowniczy przełom z licznymi bystrzami. Przełom ten, zwanym Piekiełkiem, stanowi rezerwat przyrody. W korycie spotyka się przeszkody w postaci drzew oraz dużych głazów, Brda - Rezerwat Przytoń z których każdy jeden ma swoje imię nadane przez flisaków, np. Owczarz, Wartoka, Kentzer, Tłusty, Chudy, Kierda. Przełom kończy najpiękniejsze i największe na szlaku Brdy, Jezioro Koronowskie, o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi, głębokimi zatokami, otoczone niemal ze wszystkich stron lasami. Gościnne brzegi Brdy o suchym, piaszczystym podłożu, są łatwo dostępne od strony wody. Biwakować można na wielu urokliwych polanach, wśród starych lasów. Poza małymi polankami, nadającymi się idealnie dla małych grup kajakarzy, występuje wiele zagospodarowanych pól biwakowych.

Dokładny opis szlaku

76 km Małe Swornegacie. Wypływ Brdy z Jeziora Charzykowskiego. Kaszubska wieś letniskowa na przesmyku między jeziorami Charzykowskim, Długim i Karsińskim. We wsi zachowało się kilka oryginalnych zagród kaszubskich z budynkami gospodarczymi, piecami do wypieku chleba i kapliczkami przyzagrodowymi. Most drogowy na trasie z Małych Swornegaci do Chocińskiego Młyna. Przed mostem po lewej stronie pole namiotowe Lasów Państwowych.
77 km Przesmyk na Jeziorze Długim. Prywatne pole biwakowe.
78 km Przesmyk między Jeziorem Długim a Karasińskim. Po lewej stronie, przy piaszczystej plaży, pole biwakowe.
80 km Swornegacie. Duża kaszubska wieś wzmiankowana w 1275 roku, położona pomiędzy jeziorami Karsińskii i Witoczno. W centrum wsi neobarokowy kościół św. Barbai wzniesiony w latach 1913-16 wg. projektu Fritza Kunst; Wnętrze kościoła utrzymane w stylu kaszubskim (polichrom braci Drapiewskich). We wsi kilka chałup drewnianych z XIX konstrukcji zrębowej i sumikowołątkowej, z dachami krytyi przeważnie słomą. Przy ul. Mostowej drewniana, kryta gonte kapliczka z figurą Matki Boskiej z kaszubskim napisem.
83 km Jezioro Witoczno (pow. 97 ha, głęb. 5 m). Do jeziora uchodzi rzeka Zbrzyca, dł. ok. 45 km, stanowiąca urozmaicony i małowniczy szlak kajakowy, łączący jezioro Somińskie szlakiem Brdy. Nad jeziorem Stanica Wodna PTTK, wypożyczalnia sprzętu wodnego i pole biwakowe. Punkt starto Kajakowego Tramwaju Wodnego.
89 km Drzewicz. Osada leśna położona pomiędzy jezior Łątkim (187 ha, 10 m głęb.) i Dybrzyk. Na półwyspie mięt jeziorami malowniczo położone pole namiotowe PTTK.
95 km Jezioro Kosobudno. Razem z jeziorem Dybrzyktwo jeden obszar wodny o pow. 254 ha i głęb. 16 m. Nad cieśniną łączącą oba jeziora istniał ongiś most, przez który przechodziły oddziały armii Napoleona. Przy końcu jeziora po lewej stronie leśne pole biwakowe, ze źródłem doskonałej wody do picia
97 km Męcikał. Malowniczo położona wieś, znana już w Xllw. Dogodny punkt wypadowy dla wycieczek w pn. zach. częściach Borów Tucholskich. Rozpoczyna się spiętrzenie rzeki.
104 km Mylof. Osada położona w lasach. Pole biwakowe Zapora spiętrzająca wody Brdy (turbina o mocy 1,8 M z przepustem wodnym w formie schodów i pochylnią przeznaczoną dawniej do spuszczania tratew (spadek 12 m, szybkość wody 22 m sek.). Tu bierze początek liczący 21 km Wielki K Brdy, nawadniający łąki w rejonie Legbąda. W odległości około 15 km od Mylofu, w rejonie kolonii Fajutowo, wody kanału - liczącym 75 m długości, malowniczym akweduktem krzyżującą się z nim Czerska Strugą. w Mylofie znajduje się największy w kraju zakład hodowli pstrąga tęczowego. Przenoska kajaków 200 m.
110 km Rytel. Duża wieś letniskowa nad Brdą i Wielkim kanałem Brdy. Punkt etapowy spływów kajakowych. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od Macieja Retil, który w 1430 r. otrzymał od komtura tucholskiego przywilej na założenie karczmy. W centrum wsi neobarokowy kościół z lat 1901-11. chałupy konstrukcji zrębowej i sumikowo łątkowej, kryte strzechą. Poczta, sklepy, restauracja, PKP i PKS. Ok. 3 km. na pn. ścisły rezerwat przyrody "Mętne" (53,28 ha) obejmujący torfowisko wysokie ze skupiskiem roślinności reliktowej.
124 km Raciąska Struga. Prawy dopływ Brdy. Malowniczy, lecz trudny 19 km, szlak prowadzący kilkoma jeziorami, złączonymi, krótkimi odcinkami rzeki.
125 km Czerska Struga. Lewy dopływ Brdy. Liczący 20 km szlak, prowadzący z Czerska.
131 km Woziwoda. Osada leśna, siedziba nadleśnictwa. piękny zespół starych dębów. Pole namiotowe, przystanek PKS, Most drogowy na trasie Czersk - Tuchola. Początek rezerwatu Doliny Rzeki Brdy. Ok. 2 km na pn. zach. rezerwaty przyrody jeziorka Kozie" (12,30 ha) i "Jezioro Zdręczno" (15,74 ha). Ok. km na pd. zach. leżą wsi Wielka i Mała Komorza oraz Dąbrówka. Wszystkie trzy do 1939 roku należały do rodu Janta­ Połczyńskich. W Małej Komorzy, w parku o bogatym, urozmaiconym drzewostanie, stoi późno klasycystyczny dwór z łowy XIX w. Przy drodze do Wielkiej Komorzy warto zobaczyć klasycystyczną figurę św. Jana Nepomucena, w Dąbrówce zaś jednakowy kościół konstrukcji szkieletowej z 1768 r., z niezwykle bogatym, rokokowym wnętrzem.
136 km Bielska Struga. Lewy dopływ Brdy. Malowniczy szlak kajakowy liczący 22 km, zaczynający się koło miejscowości Krąg Jeziorze Długim i prowadzący przez Jezioro Okrągłe, rzekę Zwierzynkę do Jeziora Białego, a dalej Bielska Strugą do Brdy.
139 km Gołąbek. Leśniczówka, przystanek PKS, dwa pola namiotowe usytuowane na lewym brzegu rzeki, tuż za jej pięknymi meandrami.
144 km Płaskosz. Most drogowy na trasie Tuchola - Czersk. Szybki nurt rzeki, urocze łąki wzdłuż brzegów. Tuż przed Rudzkim Mostem w korycie rzeki "Kamień Jagiełły", głaz stanowiący pomnik przyrody.
152 km Rudzki Most. Niegdyś wieś, obecnie część Tucholi. Obozowisko, domki campingowe należące do OSiR Tuchola, restauracja, most drogowy na trasie Świecie - Tuchola. Punkt etapowy spływów kajakowyc
155 km Świt. Leśnictwo, most i pole biwakowe na lewym brzegu rzeki. Obok leśnictwa zespół dziesięciu starych, 700 letnich dębów, pomników przyrody. Ujście rzeki Rudy.
158 km Rezerwat "Piekło". Uroczysko, przełom Brdy. Najatrakcyjniejszy odcinek rzeki. Znaczny (2%), spadek wody. Rzeka ściśnięta miedzy wysokimi brzegami, wartki nurt, liczne bystrza z głazami. Nad korytem rzeki pochylają się korony wysokich, starych drzew porastających brzegi. Odcinek ten, zaliczany do rzek o charakterze górskim, może przedstawiać różny stopień trudności, od łatwego do bardzo trudnego, w zależności od poziomu wody.
161 km Piła Młyn. Most na drodze biegnącej do oddalonego 0 5 km Gostycyna. Prąd rzeki słabnie, rozpoczyna się rozlewisko Jeziora Koronowskiego. Sztuczne spiętrzenie Brdy przez zaporę w Pieczyskach. Długość Jeziora Koronowskiego wynosi 36 km, a długość linii brzegowej 102 km, maksymalna głębokość 20 m.
166 km Gostycyn - Nogawica. Ujście rzeki Kamionki. Stanica wodna i pole namiotowe PTTK. Wypożyczalnia kajaków i łodzi żaglowych. Etap końcowy Kajakowego Tramwaju Wodnego, możliwość pozostawienia kajaków.
174 km Ujście rzeki Krówki. Krówka nadaje się do wypadów kajakowych i połączona jest z ciągiem Jezior Byszewskich. Na lewym brzegu stanica wodna PTTK "Sokole-Kuźnica". Wypożyczalnia kajaków, sklep, mała gastronomia. Etap końcowy Kajakowego Tramwaju Wodnego, możliwość pozostawienia kajaków.
176 km Sokole-Kuźnica. Wieś na prawym brzegu Brdy. Pole namiotowe na skarpie po prawej stronie, 500 m dalej, prom przez jezioro. W okolicy liczne ośrodki wypoczynkowe.
184 km Romanowo - Część Koronowa, na prawym brzegu rzeki. Ośrodek wypoczynkowy, pole namiotowe, sklep, gastronomia, przystanek PKS. Na lewym brzegu Pieczyska, także część Koronowa. Zapora ziemna spiętrzająca wody Brdy. Liczne ośrodki wypoczynkowe, plaża z kąpieliskiem, poczta, sklepy, gastronomia, przystanek PKS. Z Jeziora Koronowskiego przepływamy na Jezioro Lipkusz a następnie na Kanał Lateralny.
189 km - Tuszyn. Część Koronowa nad Kanałem Lateralnym. Na lewym brzegu obozowisko harcerskie. Most na drodze Koronowo - Świecie. Płyniemy do jeziora Białego.
196 km Samociążek. Miejscowość letniskowa, sklepy; gastronomia, przystanek PKS. Koło leśnictwa doskonałe miejsce biwakowe. Po uzgodnieniu można wpłynąć w kanał prowadzący do hydroelektrowni, by następnie przenieść kajak(ok. 200 m, do koryta Brdy (wózek w pobliskim gospodarstwie).
198 km Miejsce gdzie kiedyś przeciągano tratwy do Brdy Możliwość przewiezienia kajaka (ok. 500 m) do koryta Brdy Wózek i ciągnik w sąsiadującym z torowiskiem gospodarstwie
203 km Bożenkowo. Rozlewisko rzeki. Przenoska kajaków z lewej strony ok. 80 m. W pobliskim Troszczynie, hydro­elektrownia, sklepy, restauracja.
209 km Bydgoszcz - Janowo. Stanica wodna PTTK, camping i pole namiotowe. Wypożyczalnia kajaków, sklep mała gastronomia. Końcowy etap Kajakowego Tramwaju Wodnego.
211 km Bydgoszcz - Smukała. Rozlewisko rzeki, kolejna hydroelektrownia. Przenoska kajaków z lewej strony. Sklepy, gastronomia, komunikacja miejska - linia 58. Za hydro­elektrownią ciekawy odcinek rzeki o szybkim prądzie. Zalecane spływanie po godzinie 12°° gdyż pracująca od tej godziny elektrownia wodna w Smukale powoduje przyspieszenie nurtu.
221 km Bydgoszcz, rogatki miasta. Spływ kończymy tuz przed dużym mostem kolejowym, 500 m za miejscem gdzie do Brdy wpada kanał Bydgoski. Lądujemy na terenie przystani Ogniska TKKF "Orzeł" lub na przeciwko przystani Bydgoskiego Klubu kajakowego PTTK.

Zaplanuj z nami spyw kajakowy Brdą - najdłuższą rzeką Borów Tucholskich.
Spływy kajakowe i wypożyczalnia kajaków Choroś Kajaki

ul. Czerska 4, 86-150 Tleń
tel. +48 787 418 403
tel. +48 880 204 582
email: